Select language:  
 
 


CUBEical Strategy
giver jer en køreplan for hvor og hvordan, I skal konkurrere. Gennem indsigt i de konkurrencemæssige arenaer, der er vigtige for jeres kunder, mulige for jer at få adgang til, og rentable for jer at betjene, lægges fundamentet for at I kan udvikle en strategi for, hvordan jeres knappe ressources målrettes profitable kunder. CUBEical Strategy hjælper jer herved til at fastlægge rammerne for at sikre lønsomhed, sand kundeloyalitet og markedslederskab. Konceptet bibringer jer således indsigt i, hvordan I kan sikre:

• Gensidig værdiskabelse i relationerne jer og jeres kunder imellem.
• Match mellem jeres kunders behov og forventninger og jeres kompetencer og de produkter og ydelser I tilbyder.
• Et godt fit mellem jer og jeres kunder for så vidt angår match i typer, roller og scener.

CUBEical Strategy sikrer, at jeres strategi bliver kundedrevet, og at den bliver detaljeret, målrettet og handlingsorienteret i sin beskrivelse af, hvordan jeres knappe ressources skal allokeres bearbejdningen af de konkurrencemæssige arenaer, hvor slaget med konkurrenterne skal vindes.

CUBEical Strategy udgør således en ny banebrydende metode til strategiudvikling. CUBEical Strategy er direkte forankret i kundernes universer gennem CUBEical Segmentation, og definerer hvor og hvordan virksomheden skal konkurrere i markedet i almindelighed og i den enkelte kundes univers i særdeleshed. CUBEical Strategy integrerer på konsistent vis alle funktionelle sub-strategier i virksomhedens overordnede strategi.

CUBEical Segmentation > CUBEical Strategy < CUBEical Implementation

© Andersen&Partners 2009