Select language:  
 
 


CUBEical Segmentation
er en ny banebrydende segmenteringsmetode. På en intuitiv forståelig måde hjælper den jer til at afdækker jeres kundernes behov og derved til effektivt og målrettet at sætte jeres kunders forventninger på en måde, der overgår jeres konkurrenters formåen. CUBEical Segmentation udgør således fundamentet for øget kundelønsomhed, markant bundlinjeforbedring og markedslederskab.

Baseret på de tre dimensioner - kundetyper, roller og scener - defineres de konkurrencemæssige arenaer (sub-markeder), hvor interaktionerne med jeres kunder finder sted, og hvor I i dagligdagen møder jeres konkurrenter. Denne for alle intuitivt forståelige måde at segmentere og beskrive kunder på bibringer jer et fælles kundesprog, som muliggør, at alle i organisationen kan bidrage effektivt til virksomhedens strategiudvikling og –implementering. De unikke karakteristika ved CUBEical Segmentation er:

• Stabiliteten af segmenterne – kundernes segmentmedlemskab skifter ikke;
• Segmenterne er intuitivt forståelige – alle i organisationen kan pr. intuition indpasse kunderne i deres respektive segmenter;
• Roller og scener håndterer på en intuitiv forståelig måde de forskellige situationer, virksomheden møder sine kunder i, og de bibringer alle en intuitiv forståelse af, hvordan kundebearbejdningen skal differentieres på tvær af segmenterne;

CUBEical Segmentation gør således fundamentalt op med de svagheder, der kendetegner eksisterende segmenteringsmetoder, og som bevirker, at virksomheder har svært ved at opnå den kundeindsigt, der forudsættes for målrettet at sikre kundelønsomhed.
 

> CUBEical Segmentation < CUBEical Strategy CUBEical Implementation

© Andersen&Partners 2009