Select language:  
  Vi hjælper jer med
at afdække og målrettet agere på jeres kunders behov
   
  Forside
  Vores Ydelser
  CUBEical Thinking
  Samarbejdspartnere
  Konferencer & Kurser
  Artikler & Bøger
  Om Andersen&Partners
 
Vores ydelser:
Customer Insight omfatter Andersen&Partners løsninger til at strukturere, høste og dele den tavse kundeviden, som ligger latent i hovederne på jeres kundevendte medarbejdere. Vi hjælper jer til at skabe et ”fælles kundesprog”, der effektivt kan transformere jeres kundeviden til bundlinjevækst.

Competitive Strategy omfatter Andersen&Partners løsninger til at sanere og udvikle jeres kundeportefølje omkring de lønsomme kunder, der nu og fremover skaber jeres bundlinje. Vi hjælper jer til at afdække og omsætte jeres kunders behov og forventninger til intuitivt forståelige, let implementerbare, differentierede salgs-, marketing- og produktudviklingsstrategier.

Operational Excellence omfatter Andersen&Partners løsninger til effektiv strategiimplementering. Baseret på kundespecifikke loyalitets- og tilfredshedsmålinger hjælper vi jer til at sikre en optimal allokering af jeres knappe ressourcer og til løbende at specificere og implementere de eventuelle korrigerende handlinger, der er påkrævede for at sikre, at de ønskede kort- som langsigtede bundlinjeforbedringer realiseres.

© Andersen&Partners 2009